Türkçe Hazırlık Programı

Eğitim için ülkemize gelen uluslar arası öğrencileri üniversite hayatına hazırlamaya yönelik bir kurstur. İki yarı yıl sürmektedir. İkinci yarı yılın ortasına kadar genel bir Türkçe ile öğrencinin B2 seviyesine ulaşması hedeflenmektedir. İkinci yarı yılın ortasında itibaren dersler gidilecek fakültenin gerektirdiği Türkçe akademik dil becerilerinin kazandırılması doğrultusunda işlenmektedir. Bilim dallarına yönelik terminolojinin ve akademik hayatın gerektirdiği üst düzey dil becerilerinin kazandırılması, başka bir deyişle yüksek öğretiminde karşılaşılabilecek dil sorunlarını önleme ve çözme çalışmaları yapılmaktadır: Not alma, bir düşünceyi geliştirme, bir fikre karşı çıkma ya da onu savunma, bir konuda yorum yapabilme, makale, ödev, sunu, tez, rapor hazırlama, sözcük ve cümle bilgisi, soru sorma, bilgi kaynaklarından yararlanma, özet çıkarma, nesnel anlatım, konferans, panel, sempozyum gibi akademik etkinlikleri izleme gibi konular üzerinde durulmaktadır.